Plazmowe cięcie aluminium.

Firma oferuje plazmowe cięcie aluminium w grubościach od #2 mm do #12 mm w arkuszach o maksymalnej wartości 3000 x 12000 mm. Wielkość całego portalu do palenia wynosi 24000 x 3000 mm.